VVE beheer

Een eigenaar van een appartementsrecht (woning in een meergezinshuis zoals appartement of portiekwoning) is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VVE) waartoe het appartementsrecht volgens de splitsingsakte behoort.

Wat zijn de regels voor VVE’s?

  • Vanaf 1 mei 2005 is het wettelijk verplicht geworden een reservefonds op te bouwen voor gemeenschappelijk onderhoud; voor eerder bestaande VVE’s uiterlijk 1 mei 2008.
  • Vanaf 1 januari 2018 moet minimaal 0,5% van de herbouwwaarde worden gereserveerd aan onderhoud indien er geen meerjarenonderhoudsbegroting voorhanden is.
  • Bij verkoop van een appartementsrecht is de notaris verplicht na te gaan of door verkoper aan alle verplichtingen jegens de VVE is voldaan en zo nodig te verrekenen.
  • Vanaf 1 januari 2009 is inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verplicht voor een VVE.
  • Besluitvorming in een VVE vindt plaats in een jaarlijkse algemene ledenvergadering.
  • Bankrekening (met spaarrekening) op naam van de VVE aanhouden en maandelijks incasseren van voorschotbijdragen afhankelijk van grootte van VVE en staat van onderhoud appartementen, terwijl bij groot onderhoud een eenmalige storting noodzakelijk kan zijn.
  • Meerjaren onderhoudsplan aanhouden, opgesteld door een bouwkundige.
  • Gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheids-verzekering.
  • Aanbeveling is goede samenwerking met buur-VVE’s (in geval van gemeenschappelijk portiek) met eventueel een gezamenlijke administratie.

Voor het voeren van een financiële administratie (opstellen van jaarrekeningen en begrotingen), organisatie van ledenvergaderingen en realisatie van bovenstaande punten is een professioneel administrateur aan te bevelen.

VVE beheer voor particuliere beleggers

Als beheerder van huurwoningen van particuliere beleggers is Van der Meijden Beheer betrokken bij een aantal kleine VVE’s in Den Haag, waarbij de administratie voor de leden wordt gevoerd. Ook administrateur van grotere VVE’s o.a. in Rotterdam en Roosendaal.

Richtbedrag administrateur € 150 + BTW per lid per jaar, bij VVE’s van meer dan 6 leden kan deze bijdrage omlaag.

Interesse

Heeft u interesse in onze diensten? Neem dan nu contact op via 010 – 511 32 30 of info@vandermeijdenbeheer.nl.